tuần
Theo tháng
ngày
giờ
phút
type.time.quarter
giây
năm

Câu hỏi thường gặp về Ming Chuan University

Ming Chuan University là trường Đại học ở Đài loan .
Trường có địa chỉ tại 中山北路五段250號 Đài Bắc, Đài Loan 111.
Số điện thoại liên hệ: 1-989-964-2497
Website: https://web.mcu.edu.tw/

Chính sách học bổng cho sinh viên của đại học Minh Truyền (Ming Chuan University)

1/ Học bổng đối với sinh viên danh dự trong lớp (Honors students in class)

●      Điều kiện: Điểm trung bình lớn hơn 80, điểm rèn luyện lớn hơn 86 sẽ nhận học bổng 10.000 NTD.

●      Học bổng đối với sinh viên danh dự trong lớp sẽ được áp dụng cho cả bậc cử nhân và sau đại học. Bậc sau đại học giá trị học bổng 5000 NTD/kỳ.

●      Học bổng được cấp tự động khi sinh viên đạt thành tích học tập như yêu cầu.

2/ Học bổng đối với sinh viên khu vực Đông Nam Á

●      Điểm trung bình lớn hơn 80, điểm rèn luyện lớn hơn 80 đủ điều kiện xin học bổng.

●      Học bổng áp dụng 1 lần trong 1 học kì.

●      Học bổng dành cho bậc sau đại học, không dành cho chương trình dạy bằng tiếng Anh (IC).

●      Hỗ trợ khoảng 266 USD/kỳ.

 

top truong nhat top truong nhat