tuần
Theo tháng
ngày
giờ
phút
type.time.quarter
giây
năm

Câu hỏi thường gặp về Đại học Myongji

Đại học Myongji là trường Đại học ở Hàn Quốc .
Trường có địa chỉ tại South Korea, Seoul, Seodaemun-gu, Geobukgol-ro, 34.
Số điện thoại liên hệ: 82 1577-0020
Website: http://www.mju.ac.kr
Hàng năm điều kiện và học phí các chuyên ngành của Đại học Myongji sẽ khác nhau. Để cập nhập thông tin học phí và điều kiện tuyển sinh mới nhất từ nhà trường thì các bạn hãy ấn vào tin tuyển sinh để biết thông tin học phí và điều kiện tuyển sinh mới nhất nhé!
Bạn phải đạt trình độ topik 3 trở lên thì mới có thể đăng ký học chuyên ngành. Vì vậy trước khi đăng ký học chuyên ngành các bạn phải đăng ký học 1 năm khoa tiếng Hàn. Còn các bạn đã có chứng chỉ tiếng Hàn topik 3 trở lên tại Việt Nam thì có thể đăng ký học chuyên ngành luôn.
Đại học Myongji Tuyển sinh các khoá học tiếng Hàn dự bị đại học và khoá học chuyên ngành.
Một năm tuyển sinh 4 kỳ vào các tháng như sau: tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12.
Thời gian đào tạo khoá học tiếng Hàn là 1 năm. Các khoá học chuyên ngành hệ đại học là 4 năm.

Tất cả học bổng và tiền trợ cấp sinh hoạt của các sinh viên có thể bị trừ phí bảo hiểm khoảng 70.000won.

Tiền trợ cấp sinh hoạt phí sẽ được trao sau khi nhập học.

Chỉ trao học bổng và trợ cấp sinh hoạt phí cho sinh viên đã có TOPIK trước khi nhập học.

Sinh viên mới/ chuyển tiếp từng học tại trường: tức sinh viên đã theo học tiếng hoặc dạng trao đổi tại trường và đã chuyển tiếp lên hệ Đại học được 1 học kỳ, nhận trợ cấp sinh hoạt phí 400.000won.

Học bổng cho sinh viên mới - Kỳ đầu tiên :

Người chưa có bằng TOPIK: trợ cấp tiền sinh hoạt phí bằng cách giảm 20% tiền học phí

Đạt TOPIK cấp 3: giảm 40% học phí diện học bổng người nước ngoài

Đạt TOPIK cấp 4: giảm 60% học phí ( 40% diện học bổng người nước ngoài + 20% hỗ trợ tiền sinh hoạt phí)

Đạt TOPIK cấp 5: giảm 70% học phí (40% diện học bổng người nước ngoài + 30% hỗ trợ tiền sinh hoạt phí)

Đạt TOPIK cấp 6: giảm 80% học phí (40% diện học bổng người nước ngoài + 40% hỗ trợ tiền sinh hoạt phí)

Học bổng cho sinh viên đang theo học : 

Đạt thành tích học kỳ trước 4.0 [A] trở lên: trao học bổng người nước ngoài, giảm 100% tiền học phí

Đạt thành tích học kỳ trước 3.5 [B+] trở lên: trao học bổng người nước ngoài, giảm 50% tiền học phí

Đạt thành tích học kỳ trước 3.0 [B] trở lên: trao học bổng người nước ngoài, giảm 40% tiền học phí

Đạt thành tích học kỳ trước 2.5 [C+] trở lên: trao học bổng người nước ngoài, giảm 20% tiền học phí

*Học bổng được trao dựa vào thành tích của học kỳ truớc. Mỗi học kỳ bắt buộc đạt được 12 tín chỉ.

Trợ cấp Topik cho sinh viên đang theo học :

Sinh viên đạt TOPIK cấp 4 sau khi nhập học: trợ cấp 300.000won tiền trợ cấp

Sinh viên đã được nhận học bổng khi nhập học thì không được nhận học bổng này

Học bổng hệ sau Đại học : 

Học bổng toàn phần 100% :

- Sinh viên được giáo sư tiến của để làm nghiên cứu sinh

- TOPIK 5 trở lên hoặc TOEFL iBT 80 trở lên

- Để duy trì học bổng thì từ học kỳ 2 phải đạt điểm trung bình 3.5 trở lên

Học bổng 50% :

- Dành cho tất cả du học sinh người nước ngoài

- Để duy trì học bổng thì từ học kỳ 2 điểm trung bình mỗi kỳ phải đạt từ 4.0 (A) trở lên. 3,5 (B+) trở lên 30% học bổng.

top truong nhat top truong nhat